Velkommen til fagkonferansen «Badeteknisk 2023» med utstilling

bransjeforum for bade- og svømmeanlegg

15. – 17. mars 2023 – Hamar

Fagkonferansen «Badeteknisk 2023» med utstilling arrangeres på nye Scandic Hotel/Hamarhallen, Hamar, 15. – 17. mars 2023 – med forutgående studietur 14. mars til mange spennende bade- og svømmeanlegg i Østlandsområdet.

Vi ønsker alle deltagere og utstillere fine fagdager, og håper alle får et godt faglig og sosialt utbytte av bransjesamlingen.

Vi ønsker vel møtt til «Badeteknisk 2023».

ARRANGØRER

Velkommen til Badeteknisk 2023

Bade- og svømmeanleggs-bransjens største og viktigste fagsamling, fagkonferansen Badeteknisk 2023 med utstilling, går av stabelen 15 – 17. mars 2023 på nye Scandic Hotel på Hamar, med forutgående spennende studietur 14. mars 2023.

Les mer